Red Afie Stileyta {RAS}

Pengikutku

22 July 2011

manfaatkan masa sebaik mungkin **,

Ambillah waktu untuk berfikir, kerana Itu adalah sumber kekuatan . .
Ambillah waktu untuk berdoa, kerana Itu adalah sumber ketenangan. .
Ambillah waktu untuk belajar, kerana Itu adalah sumber kebijaksanaan. .
Ambillah waktu untuk bersahabat, kerana itu adalah jalan menuju kebahagiaan. .
Ambillah waktu untuk memberi, kerana Itu membuatkan hidup terasa bererti. .
Ambillah waktu untuk bekerja, kerana Itu adalah nilai keberhasilan. .
Ambillah waktu untuk beramal, kerana Itu adalah kunci menuju syurga. .

No comments:

Post a Comment